Jen tak mimochodem, ... (14)

Stará Boleslav. Oblíbená devítka kousek od Prahy. Otázky jsme položili jejímu majiteli, ing. Vladimíru Boučkovi

 

 Jen tak mimochodem, pane Boučku...

Jak se zatím pro vaše hřiště vyvíjí letošní sezóna?

            Letošní sezóna se nijak výrazně neodlišuje od těch minulých. Podle pololetních výsledků i letos předpokládáme, že bude odehráno okolo 30-ti tisíc kol. To nás těší. Hráče zajímá stav hřiště a ten se nám daří držet na uspokojivé úrovni. Letos máme hřiště trochu sportovněji udržované než v minulých letech - rough je hustší, ale není přehnaně vysoký. Trochu nás zlobí aktivita krtků, takže někde je krtin nebo stop po krtinách více než bychom si přáli. Na podzim jsme také měli problém s rycí aktivitou divokých prasat, následky jsou nyní již zahlazené, ale blíží se opět jejich sezóna, tak uvidíme co přinese podzim.

Plánujete výstavbu dalších 18 jamek. Zemní práce už začaly. Můžete nám prozradit trochu víc?

            Výstavbu mistrovského 18jamkového hřiště, které nebude propojené se současnou devítkou, skutečně plánujeme, ale terénní práce ještě nezačaly. To co z pohledu od klubovny vypadá jako zahájené zemní práce je probíhající rekultivace po těžbě štěrkopísků, která postupuje etapovitě. Máme prostory, kde je rekultivace již ukončená a také jsou prostory, kde se na ni ještě čeká. Je to časově poměrně náročná záležitost. Co se týká hřiště, tak máme prakticky jasno o jeho podobě - víme jak budou jamky následovat po sobě, víme kde budou umístěny a víme jak budou vypadat. Půjde-li vše podle předpokladů, pak v příštím roce bychom chtěli osít 3 - 5 jamek a pak každý rok dalších několik přidat. Kolik dílčích etap bude, záleží na rychlosti postupu rekultivace pískovny.

Prozradil jste na sebe, že jste v týmu, který připravuje změnu stanov ČGF. V čem by se měla ta změna projevit?

            Impulsem pro změnu stanov byly nepovedené konference ČGF v posledních cca třech letech. My golfisté jsme součástí české společnosti a tím nás bohužel více provází snaha předpisy obcházet než se chovat v jejich duchu. Proto ty poslední konference měly ten průběh, který jsme zažili. Kromě toho je ale pravda, že po dvaceti letech neuvěřitelného rozvoje golfu u nás bylo potřeba zhodnotit, zda současné stanovy plně odpovídají dnešním potřebám ČGF. Nejde jenom o aktualizaci stanov, ale důležitou součástí práce je novela Volebního řádu a nový Jednací řád.

            Tým, o kterém se v otázce zmiňujete, je prakticky třetím, který na návrhu stanov pracuje. Tím prvním byla komise právníků nominovaná Výborem ČGF a druhým vlastně Výbor ČGF, který první návrh doplnil podle výsledků projednání návrhu v regionech na podzim 2011.

            Velkým současným problémem českého golfu je definice členských subjektů, které mají mít právo být členy ČGF. V současných stanovách je zakotven princip povinné vazby na golfové zařízení. Praxe předchozích cca 10-ti let, vedená snahou o co největší nárůst členské základny, však vedla k částečné benevolentnosti posuzování skutečné či jen formální vazby na tato golfová zařízení. Kdybychom dnes udělali důkladnou revizi slibů a skutků u stávajících členských subjektů, dost možná by nás výsledek nemile překvapil. Na druhou stranu všichni jistě máme zájem na rozvoji golfu a na tom, aby se stal běžným způsobem využívání volného času u co největší části české populace. Proto se návrhy nových stanov (jsou stále ve dvou variantách) snaží o zrušení téměř všech omezujících podmínek v přijímacím procesu, aby každý, kdo má zájem, mohl být členem ČGF. Nesmíme ale zapomenout na to, že ČGF je v první řadě sportovní svaz plnící základní povinnosti každého sportovního svazu vůči soutěžím, státní reprezentaci a zakotvení do sportovních struktur v ČR a mezinárodních golfových institucí. A samozřejmě golf potřebuje ke hře hřiště a tudíž vazba ke hřišti je důležitým faktorem pro působení každého subjektu. Navrhujeme řešit tento problém rozdělením členských subjektů do skupin s rozdílnou silou hlasovacích pravomocí.

            Těch změn je samozřejmě více. Jednou z nich je přesnější definování volebního postupu, další je přidělení pravomoci určovat výši členského příspěvku přípravné konferenci, kterou jsme dosud znali jako podzimní setkání prezidentů a jistě významnou změnou je změna přijímací procedury nových členských subjektů. Přijímání by nadále mělo být v pravomoci Výboru ČGF a mohlo by probíhat kdykoliv v průběhu roku.

Kterou jamku na vašem hřišti máte nejraději?

            Samozřejmě mám rád všechny. Drobné výkyvy v oblíbenosti jsou dány mojí herní úspěšností při hře, ale to se mění. Přesto největší výzvou jsou jamky 2 a 9.

Jste zapojeni do projektu HGZŽ. Jak jej hodnotíte rok před tím, než by podle původních propozic, měl být zaregistrován 100 000. hráč golfu v ČR? Při tempu meziročního nárůstu, který musel logicky klesat, to vypadá jak příliš nadsazené číslo...

            Záměr byl určitě dobrý. Způsob jeho realizace se asi zcela nepovedl, to by však nemělo být důvodem pro zatracení celého projektu. Dnes je víceméně jasné, že stotisící hráč příští rok zaregistrován nebude, ale já jsem to nikdy neviděl jako prioritu projektu. Pro mně je nejdůležitější to, že ostýchaví zájemci nemusí běhat od hřiště ke hřišti a hledat trenéra, ale že poměrně jednoduchou cestou si mohou seznamovací lekci objednat a získat. Považuji rekreační golf za jednu z nejhezčích volno časových aktivit a tak snadná možnost potkat se s golfem je pro mně nejdůležitějším přínosem akce HGZŽ.

Děkujeme za rozhovor.

Vydáno: 02.Srp.2014 Lokalita: Golfové hřiště: Autor: admin